Всички авторски предмети в сайта са предоставени благoтворително, а средствата са за подкрепа на проекти по постоянен фонд "ФРГИ"

Общи условия


ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Електронен магазин 2gathertogether – Електронен магазин за продажба на стоки. Електронният магазин предоставя на клиентите информация за продукти и възможност за тяхното закупуване чрез поръчка и заплащане на съответната продажна цена, при спазване от страна на клиента на настоящите Общи условия, на действащото българско законодателство, на всички общоприети в страната търговски практики, както и на допълнително посочените съответни изисквания за конкретните продукти. 2gathertogether – е онлайн благотворителен магазин на Фондация „Работилница за граждански инициативи", регистрирана в обществена полза в Централния регистър към Министерство на правосъдието. С адрес на управление гр. София, ул. „Енос“ 7, ет. 6, ап. 9. Всички авторски предмети в сайта са предоставени благoтворително, а средствата от продажбите са за подкрепа на проекти по постоянен фонд "Фондация Работилница за граждански инициативи".

Общи условия - Настоящите общи условия за доставка на продукти на клиентите.

Клиент – физически и юридически лица, желаещи да закупят продукти от електронния 2gathertogether. Клиенти могат да бъдат пълнолетни и дееспособни физически лица, юридически лица, представлявани от законните им представители или надлежно упълномощени лица.

Продукти – всички стоки, публикувани в каталога на 2gathertogether.


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПАЗАРУВАНЕ ОТ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН 2gathertogether

1.Процедура за поръчка

1.1 След натискане на бутона „Поръчай“ се счита, че клиентът е направил поръчка на избрани от него продукти и приема настоящите общи условия.

1.2 След извършване на поръчката клиентът получава потвърждение по електронната поща, която е попълнил във формуляра за поръчка, с всички данни за поръчката.

1.3 За да избегнем риска от грешно или недобросъвестно попълване на формулярите за поръчка, което може да увреди нашите клиенти, поръчките се считат за приети от 2gathertogether след изпращането на потвърждение по електронна поща от 2gathertogether до клиента и получаване на пълния размер на цената на поръчаните продукти. При плащане с наложен платеж, поръчките се считат за приети след потвърждение от страна на 2gathertogether по телефона.

2. Доставка

2.1 Всички продукти, които в момента на поръчката са в наличност и са поръчани до 16:00 часа, могат да бъдат доставени най-рано на следващия работен ден.

2.2 Продуктите, които в момента на поръчката са в наличност, но са поръчани след 16:00 часа или в неработен ден, могат да бъдат доставени най-рано до два работни дни.

2.3 Продуктите, които в момента на поръчката са в наличност, но са поръчани в петък след 16:00 часа, в събота или в неделя, могат да бъдат доставени във вторник или ако понеделник и/или вторник не са работни дни – през втория работен ден след вторник.

2.4 За продуктите, които не са налични, клиентът ще получи обаждане или писмо по електронната поща с допълнителна информация за възможните срокове за доставка.

2.5 Ако поръчаните продукти не могат да бъдат доставени, 2gathertogether ще се свърже с клиента и ще му предостави информация относно замяната на поръчаните продукти или възможностите за връщане на заплатената от клиента цена.

3. Доставки в чужбина

3.1 2gathertogether доставя на територията на Република България и при интерес от страна на клиенти от ЕС, ще отговаря конкретно на всяко запитване.

4. Краен срок на доставка

4.1.Независимо от горните условия 2gathertogether доставя поръчаните продукти до 7 дни от поръчката.

5. Куриери

5.1 Доставката на поръчаните продукти се организира от 2gathertogether чрез избран от 2gathertogether куриер.

6. Адрес на доставката

6.1 2gathertogether изпраща стоките на адреса, посочен от клиента.

6.2 При грешка в посочения адрес, поради която получателят не може да бъде намерен на адреса, 2gathertogether ще се свърже с клиента за уточняване на адреса, като разходите за доставка на правилния адрес са за сметка на клиента и клиентът следва да ги заплати на куриера при получаване на поръчаните стоки.

6.3 2gathertogether не носи отговорност при неспазване на сроковете за доставка, ако получателят на доставката не е бил открит на адреса за доставка в рамките на работния ден, когато е следвало да бъдат доставени продуктите.

6.4 При ненавременна доставката 2gathertogether не дължи неустойка на клиента.

7. Невъзможност за доставка

7.1 Когато 2gathertogether не може да изпълни поръчката поради това, че не разполага с поръчаните продукти, 2gathertogether ще уведоми клиента и ще възстанови платените от клиента суми в срок до 30 дни от датата, на която доставчикът е следвало да достави поръчката.

8. Цени

8.1 Всички цени на продуктите са в лева с включено ДДС.

8.2 Цените на продуктите са актуални към датата на поръчката.

8.3 При поръчка на продукти на обща стойност над 50,00 лева доставката е безплатна.

8.4 При поръчка на продукти на обща стойност под 50,00 лева цената на доставката се заплаща от клиента директно на куриера.

8.5 Цената на доставката варира в зависимост от населеното място и теглото на пратката и се заплаща от клиента на куриера в момента на получаване на продуктите.

Тегло на пратка

От/до офис на куриера до/от врата на клиента

от/до врата на клиента

пратка до 0,5кг.

4,79лв

5,30лв

до 1кг.

5,29 лв.

6,55 лв.

над 1 до 2кг.

6,55 лв.

7,82 лв.8.6 Ако клиентът е избрал да плати чрез "Плащане при доставка", ще трябва да заплати допълнителна такса при доставката, за наложен платеж, 1,2% от стойността на избрания продукт. Цената на доставката се добавя към цената на поръчаните продукти и се заплаща от клиента на 2gathertogether заедно с цената на продуктите директно на куриера при получаване на продуктите.

 9. Начини на плащане

9.1. Заплащането на цената на поръчаните продукти се извършва посредством изчерпателно изброените по-долу начини, като извършването на плащането от една страна е доброволно изявление на клиента, че е съгласен да заплати авансово услугата, а от друга страна представлява електронно волеизявление от страна на клиента, че е съгласен с общите условия на електронния магазин 2gathertogether, както и индивидуалните за конкретната сделка условия, които сам е прочел и одобрил.

9.2 Плащането на цената се осъществява по един от следните начини:

- чрез наложен платеж: клиентът заплаща дължимата сума директно на куриера, извършил доставката; 

- с кредитна/дебитна карта: клиентът заплаща дължимата сума чрез системата за разплащания с кредитни/дебитни карти на Сайта – при потвърждаване на поръчката;

- чрез e-pay: клиентът заплаща дължимата сума чрез системата за разплащания „e-pay“;

10. Документ за плащане

10.1 При закупуване на продукти, собственост на ФРГИ, клиентът може да избере да получи един от следните документи, като трябва да предостави необходимите данни за издаването им:

- свидетелство за дарение;

- фактура;

10.2 При закупуване на авторски продукт, предоставен на ФРГИ, безвъзмездно от авторът му, клиентът се съгласява, че прави доброволно дарение на ФРГИ, в резултат на което получава като подарък избрания продукт.

11. Отказ на доставката

11.1 2gathertogether има право да откаже доставката на поръчани продукти, в случай, че клиентът извърши действия, противоречащи на настоящите общи условия.

11.2 Отказът се съобщава на клиента, ако последният е оставил валидни координати.

11.3 В този случай 2gathertogether не носи отговорност за неизпълнение на доставката.

11.4 2gathertogether има право да откаже доставката на поръчани продукти, без да носи отговорност за неизпълнение и в следните случаи:

- информацията, предоставена от клиента е непълна или невалидна;

- действията на клиента могат да увредят 2gathertogether.

12 Лични данни

12.1 2gathertogether е оператор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. 2gathertogether се задължава да положи надеждна грижа за запазване на личните данни, както и да не разпространява, продава или предоставя на трети лица личните данни на клиентите си, освен ако това не е нужно за извършването на дейността на 2gathertogether или не се изисква от компетентен орган, съгласно изискванията на закона.

12.2 С попълването на личните данни клиентът потвърждава, че е предоставил личните си данни доброволно и че дава изричното си разрешение за събиране, обработване, съхранение и предоставяне на тези данни в съответствие с действащото българско законодателство и когато това е нужно за изпълнение на поръчката, включително, но не само за доставката на продуктите, за счетоводни нужди, за установяване на контакт с клиента и за изпращане на уведомления за стоките и услугите, предоставяни от 2gathertogether.

12.3 При попълване на данните клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от 2gathertogether данни. Ако клиентът е предоставил неверни или непълни данни, 2gathertogether не носи отговорност при неизпълнение на доставката.

12.4 Клиентът носи отговорност за попълването на чужди лични данни. При възникнал спор кое лице се е обвързало с настоящите Общи условия, за клиент се счита лицето, което е заплатило цената на поръчания продукт.

12.5 2gathertogether има право да изпраща на клиентите незаявени предварително търговски съобщения, за да направи запитвания, да провежда анкети или да им предложи реклами и информация на свои или оферирани от други търговци стоки и услуги. Данните могат да бъдат използвани за изпращане на незаявени търговски съобщения, освен при изрично заявено от клиента несъгласие. С попълването на свои данни клиентът дава съгласие на 2gathertogether да събира и други данни за клиента, например IP адрес, време на посещение, място, от което е достъпна Интернет страницата, име и версия на уеб-браузъра, операционна система и други параметри, предоставени от уеб-браузъра чрез който е осъществен достъпа на Интернет страницата. Събраните данни могат да бъдат използвани от 2gathertogether за статистически и маркетингови проучвания, за подобряване на услугите, предоставяни на клиентите.

12.6 Клиентът има право да се противопостави на събирането, съхранението и обработването на личните му данни, както и право на достъп и промяна на личните му данни, като тези права се упражняват по реда, предвиден в Закона за защита личните данни.

12.7 2gathertogether няма да предоставя личните данни на трети страни с изключение на предвидените в закона случаи, включително когато те бъдат изискани от компетентен държавен орган.

13. Подаване на оплаквания

13.1 Клиентът има право да подаде оплакване, ако услугите на 2gathertogether не съответстват на настоящите Общи условия. Оплакването може да бъде подадено в електронна или писмена форма и трябва да съдържа данни за клиента, включително адрес на електронна поща, както и описание на нарушените условия.

13.2 Адресът за подаване на оплакване в писмена форма е: гр. София, ул. „Енос“ 7, ет. 6, ап. 9.

13.3 Адресът за подаване на оплакване в електронна форма: shop@wcif-bg.org

13.4 Срокът за подаване на оплакване е до 30 дни след възникване на събитието, предмет на оплакването.

13.5 2gathertogether ще разгледа надлежно изготвените оплаквания в срок до 14 дни след получаването им и ще отговори на електронния адрес, посочен от клиента.

14. Приложимо право

14.1 За неуредените въпроси се прилага българското законодателство, включително при продажби на чуждестранни клиенти и доставки извън страната. Всички спорове, свързани със стоките и услугите, предоставяни от 2gathertogether, се разрешават от компетентния български съд.

15. Авторски права

15.1 Цялото съдържание на електронния магазин 2gathertogether, включително всички текстове, изображения, снимки и статии, публикувани в електронния магазин 2gathertogether, както и самите продукти и отделните им елементи, са със запазени авторски права. Те принадлежат на съответните правоносители и се намират под защитата на Закона за авторското право и сродните му права. Копирането и използването им представлява грубо нарушение на правата на автора и на императивните разпоредби на българското законодателство.

15.2 Клиентът няма право да копира, съхранява, обработва, публикува, разпространява в първоначален или преработен вид, както и да използва по какъвто и да е друг начин текстовете, изображенията или други части от съдържанието на електронния магазин 2gathertogether.

16. Комуникация с клиента

16.1 С попълването на личните си данни и координати за връзка клиентът дава изричното си съгласие 2gathertogether да ползва всички технически средства за комуникация с клиента, за които клиентът е посочил координати за връзка, включително да изпраща на клиента рекламни материали по пощата или по куриер. Клиентът може да откаже получаването на рекламни материали по пощата или по куриер като изпрати уведомление на 2gathertogether на следния електронен адрес: shop@wcif-bg.org.

16.2 С попълването на личните си данни или координати за връзка, както и с поръчката от електронния магазин 2gathertogether, клиентът дава изричното си съгласие 2gathertogether да се свърже с клиента за потвърждение на наличността, количеството, FUT 15 Coins kaufen както и други параметри на поръчката и доставката.

16.3 Предоставянето на лични данни и координати за връзка от страна на клиента не задължава 2gathertogether да осъществи контакт с клиента.

17. Информация и съгласие

17.1 Клиентът декларира, че му е предоставена информация и е запознат с:

17.1.1. името и адреса на доставчика 2gathertogether;

17.1.2. всички характеристики на стоките и услугите, предоставяни от 2gathertogether;

17.1.3. цената на стоките и услугите с включени всички данъци и такси, както и количеството на поръчаните продукти;

17.1.4. стойността на транспортните разходи;

17.1.5. начина на плащане и другите условия на доставка;

17.1.6. правото на потребителя да се откаже от поръчката и условията, при които продуктите могат да бъде върната;

17.1.7. условията за употреба на продуктите;

17.2 Клиентът дава съгласието си за сключването на договор от разстояние, както и за авансови и предварителни плащания за стойността на продуктите.

18. Уведомления

18.1. Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, се извършват на адресите за контакти, обявени на видно място в електронния магазин 2gathertogether и респективно на електронната поща и адреса за контакт на клиента.

19. Частична недействителност

19.1.Недействителността на отделни текстове от тези общи условия не влече недействителност на целите Общи условия.

20. Непреодолима сила

20.1 2gathertogether не носи отговорност за неизпълнение, частично или изцяло на задължения и ангажименти, следствие на непреодолима сила.

20.2 При наличие на непреодолима сила 2gathertogether следва да уведоми клиента съгласно изискванията на българското законодателство.

20.3 2gathertogether не е носи отговорност за вреди, пропуснати ползи, раз